ESUNBON.ORG 이선본 회원가입  |  로그인
알림마당 풀모게시판 이선본의 소리 우남위키 뉴스
이선본의 소리
0613 풀뿌리의 함성
이선본
조회 : 752    작성 : 2019-06-13 17:21:29

 

- 북한, 국제

 

* 미 국무부 북한 위기는 정권 탓이야직접 지원 계획 없음

 

https://www.voakorea.com/a/4956426.html

 

 

 

* 주요 외신들 싱가포르 회담 1, 진전 없어

 

https://www.voakorea.com/a/4956499.html

 

 

 

* 존 켈리 전 백악관 비서실장 문재인, 김정은 FFVD로 나가게 설득해야

 

https://www.rfa.org/korean/in_focus/nk_nuclear_talks/johnkelley-06122019091419.html

 

 

 

* 북한, 세계 평화지수 최하위권.

 

https://www.rfa.org/korean/in_focus/nk_nuclear_talks/peaceindex-06122019150601.html

 

 

 

* ‘범죄인도반대시위로 홍콩 당국, 심의 연기.

 

https://www.voakorea.com/a/4956087.html

 

 

 

- 사회, 교육

 

* 문재인 김 위원장과 언제든 만날 준비 돼있어

 

http://news.donga.com/Main/3/all/20190613/95969197/1

 

 

 

* 학생 학습권 침해에도 전교조 눈치만 보는 교육부.

 

http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924083345&code=11131300&cp=nv

 

 

 

* 학부모 전교조 해체” VS 전교조 법외노조 철회

 

https://news.joins.com/article/23495017

 

 

 

* 박원순 중앙정부 답답해서울이 훨씬 우수

 

https://www.hankyung.com/politics/article/2019061350497

 

 

 

* 지상욱 의원 김원봉 서훈 논란은 주류세력 교체 작업

 

http://monthly.chosun.com/client/mdaily/daily_view.asp?Idx=7176&Newsnumb=2019067176

 

 

 

- 경제

 

* 르노삼성 노조, 전면 파업 철회.

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=19631

 

 

 

* 공정위의 갑질? 현대모비스 갑질제재 법원에서 패소.

 

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/06/13/2019061302149.html


 


이전글 다음글 리스트