ESUNBON.ORG 이선본 미니북 바로가기  |  회원가입  |  로그인
이선본의 소리 우남위키 뉴스 세뇌탈출 강의자료
이선본의 소리
0408 이선본의 소리
이선본
조회 : 1,399    작성 : 2020-04-08 17:29:31

 

- 북한, 국제

 

* 방위비 분담금 입장차이 여전올해 넘길 수도.

 

https://www.voakorea.com/korea/korea-politics/sma-negotiation-1

 

 

 

* 트럼프, 우한 코로나 사태 WHO 책임론 제기 자금지원 보류 검토

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=30376

 

 

 

* 우한 봉쇄 해제도시에 갇힌 900만명 이동 예상.

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/04/08/2020040800227.html

 

 

 

* 팬데믹 속 기업사냥 시동거는 차이나 머니.

 

https://news.joins.com/article/23750122

 

 

 

- 사회, 교육

 

* 통합당, 세월호 관련 발언한 차명진 제명하기로.

 

https://news.joins.com/article/23750146?cloc=joongang-home-toptype1basic

 

 

 

* 박원순 서울시 모든 유흥주점 영업 금지

 

https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/04/08/2020040802112.html

 

 

 

* 진중권 김어준은 그렇다 쳐도 여당 대표까지 음모론 운운하나

 

https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/04/08/2020040801081.html

 

 

 

* 국민 10명 중 6명은 기본소득 찬성?

 

https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/04/08/2020040802719.html

 

 

 

* 민노총, 한노총 조합원 폭행경찰 조사 중.

 

http://www.cctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2062981

 

 

 

- 경제

 

* 서울의 불안한 집값 흐름금융위기 직전과 닮았다.

 

https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/04/08/2020040803908.html

 

 

 

* 나라빚 1743, 늘어만 가는데문재인 아직 충분치 않다” 53조 또 투입.

 

http://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/04/08/2020040800149.html  

 

 

 

* 표절에 서버마비배달 공공앱 논란.

 

https://news.joins.com/article/23750187?cloc=joongang-home-newslistleft

 

 

 

* 올해 경제성장률 IMF 외환위기 이후 최저치 예상.

 

http://monthly.chosun.com/client/Mdaily/daily_view.asp?Idx=9234&Newsnumb=2020049234


 


이전글 다음글 리스트