ESUNBON.ORG 이선본 회원가입  |  로그인
알림마당 풀모게시판 이선본의 소리 우남위키 뉴스
이선본의 소리
0516 풀뿌리의 함성
이선본
조회 : 766    작성 : 2019-05-16 16:35:23

 

- 오늘의 우남위키

 

* 북한인권선언 https://bit.ly/2Ht7MOH

 

 

 

- 북한, 국제

 

* 트럼프 대통령, 다음 달 방한.

 

https://www.voakorea.com/a/4919037.html

 

 

 

* , 석탄 항구 움직임 활발.

 

https://www.voakorea.com/a/4919033.html

 

 

 

* 트럼프, 화웨이 겨냥한 국가비상산태 선포.

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=18946

 

 

 

* 미 앨라바마주, 초강력 낙태 금지법안 통과.

 

https://www.voakorea.com/a/4918290.html

 

 

 

* 잘나가는 일본 경제, 일손 부족 해결하려 정년 70세 보장 법안 추진.

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/16/2019051601420.html

 

 

 

- 사회, 교육

 

* 문재인 직장인 소득과 삶 개선됐어, 재정 더 투자할 것

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/16/2019051601652.html

 

 

 

* 송영무 국방장관 김정은 국무위원장, 자유민주사상에 근접한 상태야망언.

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/16/2019051601375.html

 

 

 

* 이재명, 1심에서 4가지 혐의 모두 무죄.

 

http://news.donga.com/MainTop/3/all/20190516/95557543/2

 

          

 

* “전두환 물러가라외친 초등학교에서 5.18 수업한 장휘국 광주 교육감.

 

https://www.mk.co.kr/news/society/view/2019/05/322109/

 

 

 

* 박원순 , 식량지원 찬반 부끄러워생명이 우선인데

 

http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=05113526622489248&mediaCodeNo=257

 

 

 

* ! 경남 학생인권조례 경남도의회에서 부결.

 

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20190516_0000652812&cid=10201

 

 

 

* 드루킹 유시민한테 여러 차례 선물 보냈는데 이젠 모른척해

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=18967

 

 

 

* 5.18 유공자 명단 공개 가능한가?

 

http://www.futurekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=117644

 

 

 

- 경제

 

* KDI의 경고 규제개선 없으면 내년 성장률 1%대로 떨어질 것

 

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/16/2019051601398.html

 

 

 

* 미국, 한국 자동차는 관세 부과 대상에서 제외할 것.

 

https://news.joins.com/article/23468862

 

 

 

[세뇌탈출] 시진핑은 트럼프의 엑스맨

 

https://youtu.be/3k8Q3TO7B8E


 


이전글 다음글 리스트