ESUNBON.ORG 이선본 회원가입  |  로그인
알림마당 풀모게시판 풀뿌리의 함성 우남위키 뉴스
풀뿌리의 함성
0410 풀뿌리의 함성
이선본
조회 : 888    작성 : 2019-04-10 16:43:34

 

- 북한, 국제

 

* 조셉 윤 전 특별대표 , 핵동결-폐기-비핵화 로드맵 없으면 제재 완화도 없어

 

https://www.voakorea.com/a/4868810.html

 

 

 

* -미 북한인권단체들 , 인권은 국가 안보 사안과 직결돼 있어

 

https://www.voakorea.com/a/4868938.html

 

 

 

* , 이란 정예군을 외국 테러조직으로 지정.

 

https://www.voakorea.com/a/4867967.html

 

 

 

- 사회, 교육

 

* 제주교육청, 제주4.3-광주5.18 협력 평화인권교육 전국화.

 

http://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=150049

 

 

 

* 임정 모욕하는 임정 100주년’…이승만은 어디에?

 

http://news.donga.com/Main/3/all/20190410/94975427/1

 

 

 

* 청와대 산불 때 문재인 대통령 관련 가짜뉴스 묵과 못해!”

 

http://news.donga.com/Main/3/all/20190410/94975703/1

 

 

 

* 낙태죄 위헌여부 D-1, 찬반 시위 과열.

 

https://news.joins.com/article/23437033?cloc=joongang|home|newslist1

 

 

 

- 경제

 

* 국민연금의 경영간섭, 무엇이 문제인가?

 

http://www.futurekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=116681

 

 

 

* 맥주-소주-양주, 줄줄이 오르는 술값.

 

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/04/10/2019041001737.html

 

 

 

*취업자 25만명 증가는 농촌-65세 이상 일자리.

 

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/04/10/2019041001141.html

 

 

 

* 작년 세수 25조 증가, 가계는 여웃돈 사상 최소.

 

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/04/10/2019041001979.html

 

 

 

* 파국으로 달려가는 자동차 노사관계.

 

https://news.joins.com/article/23436985?cloc=joongang|home|newslist1


 


이전글 다음글 리스트