ESUNBON.ORG 이선본 회원가입  |  로그인
알림마당 풀모게시판 이선본의 소리 우남위키 뉴스
이선본의 소리
0211 풀뿌리의 함성
이선본
조회 : 1,176    작성 : 2019-02-11 16:59:31

 

- 오늘의 우남위키

 

* 드루킹 댓글조작 사건 https://bit.ly/2RNz85a

 

 

 

- 북한, 국제

 

* 한미 제 10차 방위비분담금 협정 가서명.

 

https://www.voakorea.com/a/4780435.html

 

 

 

* 트럼프 미북 정상회담 하노이 개최잘 되면 북한 강국될거야

 

https://www.voakorea.com/a/4779661.html

 

 

 

* 엥겔 하원 외교위원장 “2차 미북 회담은 시간 낭비일수도…”

 

https://www.voakorea.com/a/4779120.html

 

 

 

* 일반 주민은 양로원 이용도 하지 말라는 북한.

 

https://www.rfa.org/korean/in_focus/ne-je-02092019234909.html

 

 

 

* 3.1절 공동행사 제안에 묵묵부답인 북한.

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/02/11/2019021101450.html

 

 

 

- 사회, 교육

 

* 조희연 서울교육감 북한! 서울-평양 학생 만나자!”

 

http://news.donga.com/Main/3/all/20190211/94055179/1

 

 

 

* 박원순의 배려없는 꼰대질?

 

http://monthly.chosun.com/client/mdaily/daily_view.asp?Idx=6133&Newsnumb=2019026133

 

 

 

* 검찰, 양승태 전 대법원장 범죄혐의만 47개 주장.

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/02/11/2019021101604.html

 

 

 

* 윤상현 자유한국당 의원 내부형 교장공모제는 전교조 교장 제조기

 

http://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/02/10/2019021000028.html

 

 

 

* 교총과 전교조 남북 교육교류 합시다한목소리.

 

https://news.joins.com/article/23359935

 

 

 

* 민노총, 36일 올해 첫 총파업 예고.

 

http://news.donga.com/3/all/20190211/94046203/1

 

 

 

- 경제

 

* 삼성바이오 사태로 본 금융위원회의 자가당착.

 

http://www.futurekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=115074

 

 

 

* 반값을 무기로 한국 TV 추월하는 중국.

 

http://news.donga.com/MainTop/3/all/20190211/94046348/1

 

 

 

* 라가르드 IMF 총재 경제 폭풍에 각국 대비해야 할 것

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/02/11/2019021101863.html

 

 

 

* 장하준 교수 대기업 총수 쫓아내면 국민 하루 즐겁지만 20년 고생할 것

 

https://news.joins.com/article/23358526?cloc=joongang|home|newslist1

 

 

 

* 23억 들여 담배꽁초 줍는 전통시장 지킴이

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/02/11/2019021100128.html


 


이전글 다음글 리스트